028.62840651

Trách nhiệm của bảo vệ Đất Võ 24h cam kết với khách hàng

Để đảm bảo vững tin cho khách hàng khi ký hợp đồng sử dụng dịch vụ bảo vệ với Công ty bảo vệ Đất Võ 24h, chúng tôi sơ lược những nguyên tắc an toàn bên cạnh những nội dung đã được thể hiện đầy đủ trong hợp đồng.

– Đảm bảo an toàn tuyệt đối những tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất đã được lập biên bản bàn giao.

– Bảo vệ được đào tạo chuyên nghiệp nắm vững kỹ năng chủ động phát hiện và có kế hoạch phòng chống những hành vi phá hoại, đột nhập mục tiêu.

– Thực hiện tốt nhất những nhiệm vụ đã được giao, chất hành nghiêm những nội quy của chủ quản, đảm bảo kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện hàng hóa ra vào mục tiêu.

???????????????????????????????

– Luôn cập nhật kịp thời và báo cáo đầy đủ cho chủ quản, Công ty những vấn đề có liên quan đến tình hình của mục tiêu để kịp thời xin ý kiến chỉ đạo và có kế hoạch xử lý.

– Thường xuyên tuần tra nhằm kịp thời phát hiện và có kế hoạch xử ký đối với các tình huống về an toàn PCCC.

– Bắt giữ và lập biên bản những trường hợp trộm cắp, vi phạm bắt quả tang tại mục tiêu và báo ngay cho chủ quản, BGĐ công ty về sự việc đã xảy ra. Nhận lệnh giải quyết sự việc theo sự hướng dẫn của chủ quản. 

– Đảm bảo thực hiện kịp thời và đầy đủ những yêu cầu, thông báo của chủ quản đề ra.

LT

– Thực hiện các quy định của công ty về việc kiểm tra nhắc nhở cán bộ công nhân viên thực hiện đúng nội quy qui định tại nơi làm việc. 

– Có trách nhiệm giữ bí mật về hoạt động sản xuất kinh doanh và mọi hoạt động của công ty khách hàng.

– Cán bộ phòng nghiệp vụ sẽ thực hiện hướng dẫn nghiệp vụ an toàn PCCC định kỳ 03 tháng/ lần tại mục tiêu, nhằm đảm bảo nhân viên luôn nắm vững và hoàn thành tốt nhất về công tác PCCC tại mục tiêu.

– Bảo vệ an toàn cho các bộ công nhân viên tại công ty trước sự xâm phạm của đối tượng xấu từ bên ngoài vào Khu vực bảo vệ

Theo baove24h.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *