028.62840651

NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN BẢO VỆ

– NVBV các vị trí cổng tuyệt đối không được bỏ ví trí đi ra khỏi khu vực bảo vệ của mình.
– Nhân viên tuần tra không được thụ động ngồi một chỗ,mà phải liên tục tuần tra rà soát trong phạm vi vị trí đảm nhiệm.
– Phải luôn thực hiện trong tư thế sẵn sàng, tác phong chuẩn mực, chuyên nghiệp làm việc với thái độ nhiệt tình, linh hoạt, tế nhị với khách hàng.
– Phải tập trung cao độ khi giải quyết công việc. Không được lạm dụng việc tuần tra để bỏ vị trí, không tụ tập nói chuyện, giải quyết công việc riêng trong giờ làm việc.
– Không được sử dụng sai nguyên tắc hệ thống thông tin liên lạc (bộ đàm, điện thoại).

???????????????????????????????
– Không được lơ là mất cảnh giác hay ngủ nghỉ trong giờ làm việc.
– Phải ghi chép toàn bộ diễn biến trong ca trực, phải lưu giữ cẩn thận, đầy đủ sổ sách, chứng từ, tài liệu liên quan đến công tác bảo vệ.
– Tuyệt đối không được trở lại mục tiêu khi hết ca nếu cấp trên không yêu cầu.
– Không được thông đồng, móc nối với các đối tượng khác để tổ chức lấy cắp hay đưa bất cứ đồ vật gì ra ngoài mục tiêu.
– Phải tổ chức bàn giao chặt chẽ toàn bộ tình hình công tác bảo vệ và các vấn đề liên quan đến ca trực của mình cho ca sau nắm rõ tiếp nhận, chỉ được phép đổi ca trực của mình sau khi ca sau đến tiếp nhận và không có vấn đề gì xảy ra.

PHÒNG NGHIỆP VỤ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *