Festival film Đông Nam Á về chủ đề bảo vệ Mội trường lần 2

Vấn đề bảo vệ môi trường các nhà làm phim đưa ra làm chủ đề liên hoan phim ảnh lần thứ 2 tại Hà Nội được Bộ Thông tin & Truyền thông chính thức phát động vào ngày 22/7 vừa qua.
Liên hoan lần này với chủ đề “Ảnh và phim phóng sự – tài liệu về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu trong cộng đồng ASEAN” sẽ đón nhận những tác phẩm như ảnh, nhóm ảnh, phim phóng sự, phim tài liệu mang nội dung phản ánh sự biến đổi có ảnh hưởng đến việc bảo vệ môi trường.

bao ve moi truong
Đối tượng tham gia có thể là cá nhân, tổ chức hoặc tất cả thành viên đều mang các quốc tịch thuộc khối ASEAN. Những tác phẩm được chọn là những tác phẩm phản ánh sâu sắc nhất các vấn đề tồn đọng trong công tác bảo vệ môi trường. Mỗi tác giả được phép gửi tham gia dự thi tối đa 10 tác phẩm cho mỗi thể loại, riêng đối với các tác phẩm nhóm ảnh, phóng sự ảnh, tối đa không quá 20 ảnh và những tác phẩm dự thi phải đảm bảo chưa dự thi cuộc thi quốc tế nào.
Điều mà Ban tổ chức muốn nhắm đến trong liên hoan lần này là muốn xây dựng 1 ASEAN xanh – sạch – đẹp, bảo vệ môi trường cùng với sự bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên của khu vực, nâng cao chất lượng cuộc sống trong cộng đồng.
Hạn chót nhận tác phẩm dự thi vào ngày 31/10/2013 (tính theo dấu bưu điện) và dự kiến sẽ trao giải vào tháng 12/2013. Tác phẩm dự thi có thể gửi về địa chỉ:
Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông Quốc tế (Center for Press and International Communication Co-operation- CPI) – Bộ Thông tin và Truyền thông.

                                                                                  Ngọc Hương Biên Tập và Tổng Hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *