028.62840651

Chấn chỉnh việc tuyển tạp vụ, bảo vệ đi làm cán bộ thuế

Tổng cục thuế thừa nhận có những trường hợp hợp đồng lao động là tạp vụ, bảo vệ nhưng lại được phân công làm những công việc chuyên môn, nghiệp vụ. Trường hợp này xảy ra ở Cục Thuế của tỉnh Hưng Yên, Quảng Bình.

Trong văn bản gửi báo cáo của các cục thuế tỉnh, thành phố đã thể hiện rõ những vấn đề trên, bên cạnh đó số lượng lao động đã vượt quá quy định về cán bộ ở tỉnh Hà Tĩnh.

Những trường hợp công chức chưa đủ yêu cầu, trình độ chuyên môn không đạt được tiêu chuẩn trong quy hoạch công chức còn thường xuyên xảy ra ở một số tỉnh.

Trong công tác bổ nhiệm chưa được tốt vì vậy khâu lựa chọn không đạt được tiêu chuẩn, những cán bộ có tâm có tài thì cán bộ chi cục thuế chưa lựa chọn được, bên cạnh đó còn ảnh hưởng đền tình đoàn kết trong nội bộ chi cục.

Công tác xử lý kỷ luật đối với nhân viên còn gặp nhiều khó khăn, bất cập. Được biết trong quá trình thực hiện còn nhiều sai sót cần được xem xét, xử lý lại. Thậm chí, không có giấy triệu tập họp hội đồng kỷ luật hoặc giấy triệu tập không đảm bảo thời gian, sau khi họp hội đồng kỷ luật, chủ tịch hội đồng kỷ luật không có văn bản kiến nghị theo quy định. Quyết định thi hành kỷ luật chưa nêu đầy đủ căn cứ hoặc chưa đúng mẫu theo quy định…

Tình trạng này xảy ra tại một số cơ quan thuế tại các tỉnh như Cà Mau, Hà Tĩnh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Hưng Yên, Thừa Thiên-Huế. Các đơn vị cần có công tác thực hiện đúng như yêu cầu đề ra, đạc biệt chú ý đến các tiêu chuẩn trong quy hoạch đã ban hành. Cần xem xét từng trường hợp cụ thể.

Theo baove24h.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *