Liên kết banner

Ngành công an đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ Đại hội Đảng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có mặt tại Đại hội thi đua vì an ninh tổ quốc. Tại đây, Thủ tướng phát biểu: đất nước ta đang trong thời kì phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đẩy mạnh hội nhập với quốc tế. Tình hình thế giới cũng có nhiều biến động, phức tạp và khó lường đặc biệt tình hình chính trị tại biển Đông.

Thủ tướng cũng nhận định, Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội để phat triển đất nước nhưng cũng phải dối diện với vô vàn nguy cơ, thách thức, tác động trực tiếp đến lợi ích an ninh quốc gia cũng như trật tự xã hội.

tin tuc

Trước tình hình trên đòi hỏi toàn Đảng toàn dân ta phải đề cao cảnh giác bên cạnh đó nhận thức rõ tình hình cũng như có chủ trương giải pháp, hành động kiên quyết góp phần giúp đất nước vượt qua thử thách, khó khăn.

Chính vì thế ngành công an nói riêng phải tranh thủ thời cơ thuận lợi để phát triển đất nước vững bước cùng thời đại kinh tế mới sánh vai cùng các nước trong khu vực. Góp phần nâng cao tàm ảnh hưởng của đất nước trên đấu trường quốc tế. Lực lượng công an nhân dân đóng vai trò nồng cốt.

Ở trong bất kì môi trường nào điều kiện ra sao thì người công an nhân dân phải tuyệt đối trung thành với tổ quốc với dân tộc Việt Nam.

Bên cạnh đó thủ tướng cũng nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an nhân dân trong thời đại mới.

Trước tiên, phải đẩy mạnh phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc. Tổ chức nhiều phong rao với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực nhằm thực hiện nhiemj vụ do Đảng và nhà nước đề ra như: giữ vững an ninh tổ quốc, bảo vệ vững chắc biên giới biển đảo, bảo vệ an ninh, trật tự xã hội,..

Cần xây dựng lực lượng công an liêm chính, hùng mạnh từng bước hiện đại nhanh chóng đi vào những lĩnh vực và lực lượng cần thiết.

Theo baove24h.vn

Tags: , , , , , , , , , , ,

Bài viết liên quan