028.62840651

LIST DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP (KCN) BIÊN HÒA – ĐỐNG NAI

Danh sách các công ty, doanh nghiệp đang hoạt động trong Khu công nghiệp Biên Hòa 1

1/  CÔNG TY CP XD VIỆT TRẦN

Ngành Nghề: Bê Tông Các Loại

Địa Chỉ: Đường 3 KCN Biên Hòa 1, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3933363

Email: vtranco@yahoo.com

 

2/ CÔNG TY TNHH VIKO GLOWIN

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 4 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836226

 

3/ CÔNG CP BỘT GIẶT NET (NETCO)

Ngành Nghề: Xà Bông, Bột Giặt & Chất Tẩy

Địa Chỉ: Lô 8 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3932594          Fax: (251)3836166

Email: botgiatnet3@hcm.vnn.vn

 

4/ CỘNG TY LD TÔN PHƯƠNG NAM (SSSC)

Ngành Nghề: Vật Liệu Làm Trần Nhà, Mái Nhà, Mái Che

Địa Chỉ: Đường 9 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836457         Fax: (251)3836698

Email: sssc_marketing@hcm.vnn.vn

 

5/ CÔNG TY TNHH MTV VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI (DOCAM)

Ngành Nghề: Nông Nghiệp – Vật Tư & Thiết Bị

Địa Chỉ: Đường 1 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836270                 Fax: (251)3836092

 

6/  CÔNG TY LD SX NGUYÊN VẬT LIỆU BAO BÌ KOREX PACKSIMEX

Ngành Nghề: Bao Bì – Vật Liệu

Địa Chỉ: Đường 4 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3835353             Fax: (251)3836338

Email: korex@hcm.vnn.vn

 

7/  CÔNG TY VẬT LIỆU CHỊU LỬA NAM ƯNG

Ngành Nghề: Vật Liệu Xây Dựng

Địa Chỉ: Đường 3 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3832370                 Fax: (251)3832551

 

8/ XN MAY CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI (DONAMAY)

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 1 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836266     Fax: (251)3836118

Email: donamay@hcm.vnn.vn 

 

9/ CÔNG TY CP THÉP BIÊN HÒA (VICASA)

Ngành Nghề: Thép – Công Ty

Địa Chỉ: Đường 9 KCN  Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836148              Fax: (251)3835505

Email: vicasasteel@vnn.vn

 

10/ CÔNG TY TY CP BAO BÌ BIÊN HÒA (SOVI)

Ngành Nghề: Bao Bì – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 7 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836642             Fax: (251)3836030

Email: baobibienhoa@hcm.vnn.vn ;

 

11/ CÔNG TY CP BÔNG VẢI & KD TỔNG HỢP MIỀN ĐÔNG (COTTDONA)

Ngành Nghề: Bông

Địa Chỉ: Đường 9 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3931949            Fax: (251)3836845

Email: cottdona_tour@yahoo.com ;

 

12/ CÔNG TY CP EVERPIA VIỆT NAM (EVERON) – CN

Ngành Nghề: Nệm & Nệm Giường

Địa Chỉ: Đường 4 KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)8869152             Fax: (251)8869151

Email: everon.korea@yahoo.com.vn

 

13/   CÔNG TY LD LENEX

Ngành Nghề: Xây Dựng – Làm Giàn Giáo

Địa Chỉ: Đường 1a Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (61)3836401             Fax: (61)3836402

Email: duyenlenex@yahoo.com.vn

 

14/  CÔNG TY TNHH DONGIL ENGRG VIỆT NAM

Ngành Nghề: Gốm – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 9 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3831675         Fax: (251)3832546

 

15/ CÔNG TY CP LONG BÌNH

Ngành Nghề: Gỗ – Khai Thác & Buôn Bán

Địa Chỉ: Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3832772       Fax: (251)3831276

Email: lobimex@hcm.vnn.vn

 

16/  XN DÂY ĐỒNG LONG BIÊN – CTY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Ngành Nghề: Điện – Dây & Cáp Điện

Địa Chỉ: Đường 1 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3933219

Email: Cadivi@Cadivi.Com.Vn

 

17/ CÔNG TY LD IWAKI PUMPS VIỆT NAM

Ngành Nghề: Máy Bơm

Địa Chỉ: Đường 9 Kcn Biên Hòa 1, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3933456              Fax: (251)3933399

Email: Iwaki_Vn@Hcm.Vnn.Vn ;

 

18/  NM HÓA CHẤT BIÊN HÒA

Ngành Nghề: Hóa Chất

Địa Chỉ: Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836043         Fax: (251)3836326

Email: vicacoøhcm.vnn.vn

 

19/  CÔNG TY CP CÁP & VẬT LIỆU VIỄN THÔNG (SACOM) – CN

Ngành Nghề: Viễn Thông – Thiết Bị

Địa Chỉ: Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (61)3830934        Fax: (61)3514331

Email: Sacom@Hcm.Vnn.Vn

 

20/  CÔNG TY CP BÊ TÔNG BIÊN HÒA (BCC)

Ngành Nghề: Bê Tông Các Loại

Địa Chỉ: Đường 1 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836195        Fax: (251)3836323

Email: bcc_bh@hcm.vnn.vn

 

21/  CÔNG TY CP XD SONADEZI (SONACONS)

Ngành Nghề: Xây Dựng – Công Ty

Địa Chỉ: 3 Đường 3 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836106                  Fax: (251)3836292

Email: sonacons@hcm.vnn.vn

 

22/ CÔNG TY DÂY ĐỒNG VIỆT NAM CFT

Ngành Nghề: Điện – Dây & Cáp Điện

Địa Chỉ: Đường 9 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3833500

 

23/ XN ẮC QUY ĐỒNG NAI

Ngành Nghề: Pin – Ắc Quy

Địa Chỉ: Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836116            Fax: (251)3835546

Email: Pinaco@Hcm.Vnn.Vn ;

 

23/  XN CAO SU ĐỒNG NAI (CASUMINA ĐỒNG NAI)

Ngành Nghề: Cao Su – Nguyên Liệu

Địa Chỉ: Đường 11 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3831290      Fax: (251)3831352

 

24/  CTY TNHH WINNER BAGS PRODUCT

Ngành Nghề: Túi, Cặp, Giỏ Xách

Địa Chỉ: Đường 4 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)8830227        Fax: (251)8869354

Email: Winnerbagsvn@Vnn.Vn

 

25/ CÔNG TY TNHH ÔTÔ BẮC QUANG

Ngành Nghề: Xe Hơi – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 1 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3835531

Email: Bacquang Moto@Hcm.Vnn.Vn

 

26/ CÔNG TY THỰC PHẨM & NƯỚC GIẢI KHÁT DONA NEWTOWER

Ngành Nghề: Thực Phẩm – Chế Biến & Đóng Gói

Địa Chỉ: Đường 8 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (61)3836167        Fax: (61)3836288

Email: donanewtower@hcm.fpt.vn ; dona@saigonnet.vn

 

27/  CÔNG TY CP VIỆT PHÁP SX THỨC ĂN GIA SÚC – THỦY SẢN PROCONCO

Ngành Nghề: Gia Cầm, Gia Súc – Thức Ăn & Thiết Bị

Địa Chỉ: Đường 9 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (61)3836453       Fax: (61)3835075

 

28/  CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐIỆN THIBIDI

Ngành Nghề: Điện – Thiết Bị & Dụng Cụ Điện

Địa Chỉ: Đường 9 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (61)3834341           Fax: (61)3836070

Email: Thibiditrading@Yahoo.Com ; Sales@Thibidi.Com ; Thibidi@Hcm.Vnn.Vn

 

29/ CÔNG TY VẬT TƯ & XNK HÓA CHẤT – CN

Ngành Nghề: Hóa Chất

Địa Chỉ: Đường 3 Kcn Biên Hòa 1, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (61)3836547

 

30/ CÔNG TY AJINOMOTO VIỆT NAM

Ngành Nghề: Gia Vị & Nước Chấm

Địa Chỉ: Đường 11 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3831289             Fax: (251)3831288

Email: avsbienhoa@hcm.vnn.vn

 

32/  XN THÀNH MỸ – CTY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Ngành Nghề: Điện – Dây & Cáp Điện

Địa Chỉ: Đường 1 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836165         Fax: (251)3836444

Email: thamyco@hcm..vnn.vn

 

33/  CÔNG TY TNHH CHIU YUAN

Ngành Nghề: Gỗ – Sản Phẩm

Địa Chỉ: Đường 9 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3834826        Fax: (251)3834828

Email: dav_64713@hcm.vnn.vn ; chiuyuan@vnn.vn

 

34/  CÔNG TY CP TẤM LỢP VLXD ĐỒNG NAI (DONAC)

Ngành Nghề: Vật Liệu Làm Trần Nhà, Mái Nhà, Mái Che

Địa Chỉ: Đường 4 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836022           Fax: (251)3836023

Email: donac@hcm.vnn.vn ;

 

35/  SAITEX INT’L VIET NAM INC.

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 2 Kcn Biên Hòa 1, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3933619          Fax: (251)3933614

Website: Www.Sai-Tex.Com8

 

 36/ CÔNG TY TNHH SX HÀNG MÂY GỖ ĐỒNG NAI – BOCHANG

Ngành Nghề: Gỗ – Sản Phẩm

Địa Chỉ: Đường 8 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836150          Fax: (251)3836417

Email: Dnbcrwc41@Hcm.Vnn.Vn

 

37/ CÔNG TY CP NHỰA ĐỒNG NAI (DONAPLAST)

Ngành Nghề: Nhựa – Sản Phẩm

Địa Chỉ: Đường 9 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836174

Email: Office@Donaplast.Com.Vn ;

 

38/ CÔNG TY CP SƠN ĐỒNG NAI (SDN)

Ngành Nghề: Sơn – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 7 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836112         Fax: (251)3836091

Email: visitsdongnai@hcm.vnn.vn ;

 

39/  CÔNG TY CP ĐƯỜNG BIÊN HÒA (BIENHOA SUGAR)

Ngành Nghề: Đường Ăn

Địa Chỉ: Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836199            Fax: (251)3836213

Email: Bsc@Hcm.Vnn.Vn

 

40/ NM LEN BIÊN HÒA (COTYLEN)

Ngành Nghề: Len

Địa Chỉ: Đường 2 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836120                Fax: (251)3836308

Email: Cotylen@Hcm.Vnn.Vn

 

41/ CÔNG TY CP VINACAFÉ BIÊN HÒA

Ngành Nghề: Cà Phê – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836554         Fax: (251)3836108

Email: Vinacafe@Vinacafebienhoa.Com

 

42/ CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ CAO (HITECHCO)

Ngành Nghề: Bê Tông – Trộn Sẵn

Địa Chỉ: Đường 7 Kcn Biên Hòa 1, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836600             Fax: (251)3835833

Email: Hitechco@Imi-Holding.Com

 

43/ CÔNG TY CP MAY ĐỒNG NAI (DONAGAMEX)

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 2 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836271           Fax: (251)3836141

Email: Donagamex@Hcm.Vnn.Vn

 

44/ CÔNG TY CP MIỀN ĐÔNG (MDC)

Ngành Nghề: Xây Dựng – Công Ty

Địa Chỉ: Đường 1 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836371           Fax: (251)3836194

Email: Miendong1@Vnn.Vn ;

 

45/ CÔNG TY CP ĐIỆN CƠ ĐỒNG NAI

Ngành Nghề: Quạt Điện & Linh Kiện

Địa Chỉ: Đường 2 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836095            Fax: (251)3834359

Website: Www.Donaifan.Com.Vn

 

46/  CÔNG TY CP CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU ĐỒNG NAI

Ngành Nghề: Nhà Bếp, Nhà Ăn – Thiết Bị & Dụng Cụ

Địa Chỉ: Đường 2 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836825             Fax: (251)3836696

Email: Depe@Hcm.Vnn.Vn

 

47/  CÔNG TY CP ĐỒNG NAI (CODONA)

Ngành Nghề: Giấy – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 2 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836275           Fax: (251)3836274

Email: Codona@Hcm.Vnn.Vn

 

48/ NM GIẤY ĐỒNG NAI

Ngành Nghề: Giấy – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 11 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836193                Fax: (251)3836231

Email: Cogido@Hcm.Vnn.Vn

 

49/  CTY PHÁT TRIỂN KCN BIÊN HÒA (SONADEZI)

Ngành Nghề: Khu Công Nghiệp – Chế Xuất

Địa Chỉ: 1 Đường 1 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)3836004              Fax: (251)3836250

Email: Marketing@Sonadezi.Com.Vn

 

50/  CÔNG TY TNHH HOÀNG THỊ

Ngành Nghề: In – Nhà In & Tư Vấn

Địa Chỉ: 72/5a Kp2 Đường 5 Kcn Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (251)8823100

Email: Congtyhoangthi@Yahoo.Com.Vn

 

Danh sách các công ty, doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Biên Hòa 2 – Đồng Nai

 

1/  CÔNG TY CỔ PHẦN SCAVI BIÊN HÒA

Địa chỉ: Lô 14 Đường 19A KCN  Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)8899045 

Email: info@scavi.com.vn

 

2/ CÔNG TY TNHH ỐNG GANG CẦU ĐÀI VIỆT

Địa chỉ: 2 Đường 4A KCN  Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3836304

Email: wahsin@unet.vnnews.com

 

3/CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HISAMITSU VIỆT NAM

Địa chỉ: 15 Đường 2A KCN Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3836378

 

4/ CÔNG TY TNHH SX XÍCH CHUYÊN DÙNG VIỆT NAM

Địa chỉ: 1 Đường 10A KCN Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3833162      Fax: (61)3833165

Email: specialtychain@hcm.vnn.vn

 

5/ CÔNG TY TNHH LIBERTY LACE

Địa chỉ: 6 Đường 17A KCN Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3836763

Email: liberty@fmail.vnn.vn 

 

6/ CÔNG TY TNHH INTERPHARMA MFG. VIỆT NAM

Địa chỉ: 1 Đường 1A, KCN Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3836767

Website: www.pharmaindustries.com

 

7/ CÔNG TY TNHH OJITEX (VIỆT NAM)

Địa chỉ: 12 Đường 9A KCN Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3835745       Fax: (61)3835585

Email: eddy.quah@ojitex.com.vn

 

8/ CÔNG TY TNHH OXY ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 2 Đường 1A KCN  Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3835532           Fax: (61)3836265

 

9/ CÔNG TY TNHH VIỆT NAM MEIWA

Địa chỉ: 1 Đường 15A KCN Biên Hòa 2, P.Long Bình Tân, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3836413

Email: meiwaadm@hcm.vnn.vn

 

10/ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM I.S.A

Địa chỉ: Lô 24 Đường 3A KCN Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3836392

Website: www.isa.vietco.net

 

11/ TNT – VIETRANS EXPRESS WORLDWIDE (VN) LTD.

Địa chỉ: 1 Đường 3a Kcn Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3835982

Email: tntvietnam@tnt.com

 

12/ CÔNG TY TNHH TECHNOPIA VIỆT NAM

Địa chỉ: 7 Đường 15a Kcn Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3836499         Fax: (61)3836498

Email: info@technopiavn.com

 

13/ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HUNG YIH (VIỆT NAM)

Địa chỉ: 7 Đường 1a Kcn Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3835677       Fax: (61)3835680

Email: hungyihvn2bdvn.vnd.net

 

14/ CÔNG TY HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP KIẾN HẰNG

Địa chỉ: 24 Đường 3a Kcn Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3835788        Fax: (61)3835789

Email: kienghang@hcm.vnn.vn

 

16/ CÔNG TY TNHH SX MICA

Địa chỉ: 13 Đường 3a Kcn Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3836555

Email: mica@unet.vnnews.com

 

17/ CÔNG TY TNHH CANPAC VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô 6 Đường 2a Kcn Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3994216          Fax: (61)3994215

Email: info@capac-vn.com

 

18/ CÔNG TY TNHH ARKEMA

Địa chỉ: 2 Đường 15a Kcn Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3836339

Email: arkema.vn@arkema.com

 

19/ CÔNG TY CP TRƯỜNG HẢI (THACO) – TRUONG HAI GROUP

Địa Chỉ: 19 Đường 2a Kcn Biên Hòa 2, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3891726            Fax: (61)3836621

Email: truonghaiauto@hcm.vnn.vn

 

20/ CÔNG TY TNHH CAM PLAS MOULD (VIỆT NAM)

Địa chỉ: 222/2 Đường 4 Kcn Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3936777

 

21/ CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VỸ HẢO VIỆT NAM

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: 3 Đường 15a Kcn Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện Thoại: (61)3836556     Fax: (61)3836559

Email: woeihaw@unet.vnnews.com

 

22/ CÔNG TY TNHH YNG HUA VIỆT NAM

Ngành nghề: Inox, Thép Không Gỉ

Địa Chỉ: 11 Đường 3a Kcn Biên Hòa 2, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3836611

Email: ynghua@hcm.vnn.vn 

 

23/  CÔNG TY TNHH MABUCHI MOTOR VIỆT NAM

Ngành nghề: Động Cơ – Thiết Bị & Sửa Chữa

Địa Chỉ: 2 Đường 5a Kcn Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3836711

Website: www.mabuchi-motor.com

 

24/ CÔNG TY TNHH FURNIWEB (VIỆT NAM)

Ngành nghề: Dây Đai

Địa Chỉ: 18 Đường 3a Kcn Biên Hòa 2, P.Long Bình Tân, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3932282

Email: rangith@furniweb.com.vn

 

25/ CÔNG TY TNHH ASY VIỆT NAM

Ngành Nghề: Gỗ – Sản Phẩm

Địa Chỉ: 22 Đường 2a Kcn Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3991901     Fax: (61)3991909

Email: asyarttw@yahoo.com.tw

 

26/ CÔNG TY THỰC NGHIỆP HỮU HẠN BELY

Ngành nghề: Găng Tay

Địa Chỉ: 9 Đường 1a Kcn Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3836365         Fax: (61)3836382

Email: bely836382@hcm.vnn.vn

 

 27/ CÔNG TY TNHH DỆT HOÀNH THÂN (VIỆT NAM)

Ngành Nghề: Găng Tay

Địa Chỉ: 8 Đường 3a Kcn Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3832913         Fax: (61)3832914

Email: great@unet.vnnews.com

 

28/ CÔNG TY TNHH MUTO VIỆT NAM

Ngành nghề: Khuôn Mẫu

Địa Chỉ: 2 Đường 9a Kcn Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3836513

Email: ngocanh@muto.com.vn

 

29/ CÔNG TY TNHH SX & LẮP RÁP Ô TÔ AN THÀNH PHÁT

Ngành Nghề: Xe Hơi – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: 5 Đường 17a Kcn Biên Hòa 2, P.An Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3834945           Fax: (61)3834944

Email: anthanhphat@truonghaiauto.com.vn

 

 30/ CHI HỘI TM ĐÀI LOAN

Ngành Nghề: Hiệp Hội

Địa Chỉ: Đường 16 KCN  Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3834840

Email: dongnait@hcm.vnn.vn

 

31/ CÔNG TY SX SẢN PHẨM MẠ CÔNG NGHIỆP VINGAL

Ngành nghề: Xi Mạ – Công Nghiệp

Địa Chỉ: 4 Đường 2a KCN Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3836661         Fax: (61)3836726

Email: vingalacc@hcm.fpt.vn

 

32/ CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN CƠ & BẢO TRÌ QUANG VIỆT

Ngành Nghề: Điện – Thiết Kế Xây Lắp Điện

Địa Chỉ: 12bis Đường 19a Kcn Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3992255      Fax: (61)3992626

Email: office@quangviet.com.vn

 

33/ CÔNG TY TNHH GAS VIỆT NHẬT (VIJAGAS)

Ngành nghề: Gas – Công Nghiệp & Y Khoa

Địa Chỉ: 33 Đường 3a Kcn Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3836706

Email: vijagas@hcm.vnn.vn

 

34/ CÔNG TY TNHH Ô TÔ HYUNDAI NAM VIỆT

Ngành nghề: Xe Hơi – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: 1 Đường 2a Kcn Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3932331

Email: sales@hyundaiauto.com.vn

 

35/ CÔNG TY TNHH KOBELCO VIỆT NAM

Ngành Nghề: Xây Dựng – Thiết Bị

Địa Chỉ: 12 Đường 2a KCN Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3834656

Email: huyphong@kobelco.com.vn

 

36/ CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM MÁY TÍNH FUJITSU VIỆT NAM

Ngành nghề: Điện Tử – Dụng Cụ, Thiết Bị & Linh Kiện

Địa Chỉ: 31 Đường 3a KCN Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3836563         Fax: (61)3836561

Website: http://www.fujitsu.com/vn/en/  

 

37/ CÔNG TY TNHH ARTUS VIỆT NAM PACIFIC SCIENTIFIC

Ngành nghề: Hàng Không – Thiết Bị

Địa Chỉ: 7 Đường 16a Kcn Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3836703

Email: kavn@hcm.vnn.vn

 

38/ CTY TNHH DAISIN VIỆT NAM

Ngành nghề: Xe Máy – Phụ Tùng

Địa Chỉ: Lô 48 KCN Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3835432       Fax: (61)3835433

Email: daisinvietnam@hcm.vnn.vn

 

39/ CÔNG TY TNHH URAI PHANICH (VIỆT NAM)

Ngành Nghề: Sơn – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: 7 Đường 2a KCN  Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3836617

Fax: (61)3836073

Email: uraipaint.hcmc@hcm.vnn.vn

 

40/ CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM

Ngành nghề: Gia Cầm, Gia Súc – Thức Ăn & Thiết Bị

Địa Chỉ: Lô 29 Đường 1a Kcn Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3836524

Email: Marketing@Cargill.com.vn ; xuong_luu@cargill.com ; man_le@cargill.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *