Liên kết banner

Bảo vệ sông Hậu trước những dự án xấu

   Dự án về công ty phát triển nhà máy giấy đã làm các nhà khoa học vô cùng lo lắng, việc xây dựng nhà máy giấy sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường, bên cạnh đó chủ dự án cũng đã không thực hiện theo đúng những qui định về bảo vệ môi trường, vì vậy dự án nhà máy giấy này cần được dừng lại đúng lúc. Bộ Tài nguyên và môi trường cần phải can thiệp ngay để tránh việc môi trường tại khu vực bị huỷ hoại.

2706

   Hiện dự án này được xây dựng trên địa bàn sông hậu, và phần lớn người dân tại ĐBSCL đều sinh sống bằng nghề trồng lúa hoặc chăn nuôi đều phụ thuộc vào nguồn nước này, vì vậy mọi dự án có liên quan đến vấn đề môi trường đều được đánh giá rất kỹ,vì nếu như ảnh hưởng đến môi trường nước sẽ làm ảnh hưởng đến tất cả hộ nuôi trồng chăn nuôi trên địa bàn.

   Việc thanh tra lại nhà máy giấy là vô cùng cần thiết hiện nay,với những báo cáo đánh giá về tác động môi trường đã rất lâu vì vậy đã không còn phù hợp với thực trạng hiện nay, cần kiểm tra và rà soát lại việc xử lý chất thải xả từ nhà máy giấy ra sông Hậu lần nữa để đánh giá đúng hơn với tình hình thực tế tại địa phương.

   Nếu như sông bị ô nhiễm thì cuộc sống của người dân sẽ vô cùng khó khăn, hiện gần địa bàn khu vực đang có rất nhiều hộ nuôi cá bè trên sông, nếu như sông bị ô nhiễm thì cuộc sống người dân sẽ vô cùng khó khăn. Những thông tin này đã làm cho người dân khu vực vô cùng hoang mang.

 Theo baove24h.vn

Tags: , , , , , , , , , , ,

Bài viết liên quan