Liên kết banner

Phương án

PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG BẤT NGỜ TẠI MỤC TIÊU

a/ Phát hiện cháy nổ.- Cắt cầu dao điện nơi xảy ra cháy.- Cô lập nơi đám cháy, di dời tài sản có giá trị ra khỏi đám cháy.- Hướng dẫn mọi người thoát hiểm bằng đường nhanh nhất, cáchXem tiếp …