028.62840651

DANH BẠ CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ Ở QUẬN 4

Danh sách các công ty bảo vệ tại Quận 4 – Tp. Hồ Chí Minh

 

Xem thêm: Bảng báo giá dịch vụ bảo vệ ở quận 4 tại đây. 

 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H

Điện thoại: (028) 62840651

Email: contact@baove24h.vn

 

 

1. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ BẢO VỆ ĐỨC VIỆT

Địa chỉ: B128A Nguyễn Thần Hiến, P.18, Quận 4, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 39414956

 

2. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ VINH QUANG

Địa chỉ: S42 Tôn Thất Thuyết, P.15, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 39434207

 

3. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ BẢO VỆ LONG VÂN

Địa chỉ: 1 Đường 42, P.4, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 39411634

 

4. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ VINH QUANG

Địa chỉ: B416/48 Đoàn Văn Bơ, P. 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 39411649

 

5. CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ KỸ AN

Địa chỉ: 37 Nguyễn Trường Tộ, P.12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 39431542

 

6. CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ BẢO VỆ ĐỨC VIỆT

Địa chỉ: B128A Nguyễn Thần Hiến, P.18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 39414956

 

7. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ VINH QUANG

Địa chỉ: S42 Tôn Thất Thuyết, P.15, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 39434207

 

8. CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ BẢO VỆ LONG VÂN

Địa chỉ: 1 Đường 42, P.4, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 39411634

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *