Liên kết banner

Phải kiên quyết bảo vệ quyền lợi chủ quyền trên Biển Đông.

Trong buổi toạ đàm với các cử tri, phó thủ tướng Phạm Bình Minh cũng thể hiện rõ quan điểm và lập trường của mình: những biến động về tình hình biển Đông trong thời gian qua, các hoạt động ngang nhiên hoạt động lấn biển của Trung Quốc được đánh dấu thêm một bước ngoặt lớn. Việt Nam luôn đấu tranh đối thoại trực tiếp với Trung Quốc ở các diễn đàn đàm phán về biên giới lãnh thổ.

Tại các buổi diễn đàn đa phương thuộc khu vực Quốc tế, Việt Nam luôn đề cập đến những diễn biến phức tạp đang hàng ngày diễn ra tại biển Đông, đồng thời lên án hành động xây dựng lấn chiếm trái phép trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

tin tuc

Một lần nũa phó thủ tướng cũng nhấn mạnh: việc giữ gìn chủ quyền lãnh thổ, tình hình ổn định tại biển Đông mang tính toàn cục. Về việc xử lý các vấn đề xảy ra trên biển Đông cần đặt trên tổng thể chiến lược cụ thể nhằm phát triển kinh tế xã hội nâng cao các chính sách đối ngoại đa dạng hoá, đa phương quốc tế.

Ông cũng khẳng định trong thời gian qua Việt Nam đã sử dụng các biện pháp đấu tranh đúng đắn. Nêu cao tinh thần quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, bảo vẹ chủ quyền của đất nước, lợi ích của Việt Nam trên biển Đông. Bên cạnh đó, phải duy trì môi trường an ninh, hoà bình, ổn định phục vụ quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

 Theo baove24h.vn

Tags: , , , , , , , , , , ,

Bài viết liên quan