Liên kết banner

Phải có biện pháp bảo vệ người tố giác hành vi tham nhũng.

Sáng ngày 07/08 phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện luật chống tham nhũng. Bên cạnh đó, ban lnahx đạo cũng thảo luận và cho ý kiến về kế hoạch thực hiện luật phòng chống tham nhũng.

Sau khi lấy ý kiến từ nhiều nguồn khác nhau, dự thảo kế hoạch tổng kế 10 năm thực hiện luật chống tham nhũng bao gồm những nội dung: các công việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, các hình thức tuyên truyền rộng rãi luật phòng chống tham nhũng. Thực hiện chiến lược phòng chống tham nhũng 2020, chương trình hành động của chính phủ về phòng chống tham nhũng.

Quan trọng nhất là việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, phòng chống rửa tiền, bên cạnh đó phát hiện và xử lý tham nhũng, các công tác thu hồi tài sản tham nhũng.

tin tuc

Tại phiên họp, các thành viên ban chỉ đạo đã làm báo cáo tổng kết các nội dung chống tham nhũng. Các cơ quan chức năng phối hợp cùng thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng. Điều quan trọng nhất là phải bảo vệ người tố giác hành vi tham nhũng

Sau kế hoạch này, ban chỉ đạo sẽ có đề cương hướng dẫn chi tiết báo cáo chung, báo cáo chuyên đề cũng như xác định trách nhiệm của từng bộ ngành, địa phương. Bên cạnh đó phải có kế hoạch kiểm tra các đơn vị trước khi tổng kết nhằm đúc kết kinh nghiệm đưa vào báo cáo tổng kết cuối năm.

Phát biểu tại phiên họp, phó thủ tướng đánh giá cáo dự thảo báo cáo của ban chỉ đạo được chuẩn bị kĩ lưỡng tiếp nhận ý kiến của bộ ngành, địa phương các cấp.

Ông nhấn mạnh, công tác phòng chống tham nhũng là vấn đề của toàn Đảng, nhà nước đặc biệt quan tâm, nhân dân cũng chú tâm đến nội dung này. chính vì thế, các bộ ngành, địa phương, thành viên ban chỉ đạo cần thực hiện đúng yêu cầu của bộ chính trị phòng chống tham nhũng.

Cũng cần kiểm tra các cơ quan về việc tổng kết 10 năm luật phòng chống tham nhũng, đặc biệt là các cơ quan quan trọng để việc tổng kết được diễn ra nghiêm túc và đạt hiệu quả cao.

 Theo baove24h.vn

Tags: , , , , , , , , , , ,

Bài viết liên quan