Liên kết banner

Ngành hải quan đứng ra bảo vệ các doanh nghiệp

Cơ quan điều tra đã khám xét nhà của ông Nguyễn Tường Duy, cán bộ đội kiểm soát thuộc cục hải quan phát hiện trong nhà có nhiều phong bì chứa nhiều tiền. Ông Duy bị bắt giữ điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thực hiện các công tác kiểm soát hàng hoá.

Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên tước vụ việc tham nhũng lớn này vì trước đó chính phủ đã ban hành hàng loạt những nghị định nghị quyết về kiểm tra chống tham nhũng như luân chuyển cán bộ nhằm xoá nhũng nhiễu, tiêu cực.

Hải quan được nhà nước cải cách thủ tục nhanh chóng và quyết liệt nhất. Hiện nay quy trình điện tử về hải quan đã được thực hiện thí điểm và được áp dụng rộng rãi tại các cục hải quan trên cả nước từ năm 2014.

tin tuc

Theo một chuyên gia trong ngành đánh giá, quy trình hải quan này còn chặt chẽ hơn ở Nhật. Bên cạnh việc tạo môi trường thông thoáng cho các doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan mà còn kiểm tra giám sát việc thực hiện đúng các quy định của chính các nhân viên công chức trực thuộc hải quan.

Trước hệ thống điện tử để kiểm soát hải quan chặt chẽ hơn nhưng vẫn còn nhiều cán bộ vô tư tham nhũng. Theo số liệu thống kê có khoảng 28% doanh nghiệp phải tra thêm các khoản phí không chính thức khi thực hiện các thủ tục hải quan.

Hiện nay tại cục Hải quan Tp.HCM  có đến 53% doanh nghiệp cho biết phải chi trả thêm những chi phí không chính thức khi làm thủ tục hải quan.

Người dân và cả những doanh nghiệp đã kỳ vọng nhiều vào ngành hải quan nhưng trước những vụ tham nhũng lộng quyền của các cán bộ hải quan đã làm cho mọi người thất vọng.

Tổng cục hải uqan ông Hoàng Việt Cường cho biết: trong thời gian sắp tới sẽ đề ra những biện pháp ngăn chặn nhằm phát hiện và xử lý những cán bộ vi phạm. Những đối tượng cố tình với thủ đoạn tinh vi thì ngành chưa thể phát hiện ra mà phải nhờ đến cơ quan bảo vệ pháp luật giúp sức.

Mặc dù cho có hiện đại hoá các thủ tục tài chính hải quan thì vấn đề con người vẫn là khó nhất. Đây là phát biểu của ông  Đinh Tiến Dũng bộ trưởng bộ tài chính.

Trọng vụ bắt ông Nguyễn Tường Duy cục hải quan thì lại cho rằng con sâu là rầu nồi canh nhưng trên thực tế qua cuộc khảo sát các doanh nghiệp cho thấy có khoảng 28% donh nghiệp phải chi trả các phí không chính thức trong lúc làm thủ tục hải quan.

 Theo baove24h.vn

Tags: , , , , , , , , , , ,

Bài viết liên quan