028.62840651

MẪU NỘI QUY RA VÀO CỔNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT

I. ĐỐI VỚI KHÁCH:

1.Khi đến công ty phải xuất trình giấy tờ giới thiệu, giấy hẹn làm việc hoặc thông báo tên bộ phận, cá nhân và lý do cần liên hệ làm việc tại phòng Bảo vệ.

2.Khách đến liên hệ công tác với phòng ban nào, được bảo vệ liên lạc bằng điện thoại nội bộ xin ý kiến trước và hướng dẫn vị trí khách đến. Khách không tự ý vào phân xưởng sản xuất và phòng ban khác.

3.Không mang vũ khí, chất nổ, chất cháy vào trong công ty.

II. ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN:

1.Trước khi ra, vào cổng Công ty yêu cầu toàn thể CBCNV xuống xe và dắt xe ra khỏi cổng, không ngồi trên xe chạy thằng qua cổng Công ty.

2.Khi đi xe vào nhà để xe tất cả CBCNV phải để đúng khu vực quy định.

3.Không mang vũ khí, chất nổ, chất cháy vào trong Công ty. Nếu bảo vệ phát hiện sẽ tạm giữ, lập biên bản để làm rõ nguyên nhân.

4.Trong giờ làm việc nếu đi công tác, đi giải quyết việc đột xuất của Công ty hoặc cá nhân có nhu cầu giải quyết việc riêng phải trình “ Giấy ra cổng” tại phòng bảo vệ.

5.Các trường hợp CBCNV không được vào Công ty: 

– Mặc đồ bộ hoặc áo sát nách, quần quá ngắn. 

– Không mặc đồng phục (trong trường hợp Công ty qui định phải mặc đồng phục), không mặc quần áo bảo hộ lao động (trong trường hợp Công ty qui định phải mặc quần áo bảo hộ lao động).

– CBCNV mang vũ khí, chất cháy, chất nổ vào Công ty.

III. CÁC TRƯỜNG HỢP XUẤT NHẬP VẬT TƯ, XE CÁC LOẠI RA VÀO CỔNG 

– Khi hàng hóa ra vào cổng phải có phiếu/giấy xuất, nhập vật tư theo lệnh của Ban Tổng Giám Đốc Công ty. Bảo vệ tiến hành kiểm tra hàng hóa đúng với miêu tả số lượng, tên, qui cách trong phiếu/giấy xuất, nhập hàng hóa. Tổ bảo vệ không cho xuất nhập với các vật tư không đúng theo phiếu/giấy xuất nhập hàng hóa và báo ngay cho Ban Tổng Giám Đốc để xin ý kiến giải quyết.

– Các loại xe khi ra vào cổng đều phải được kiểm tra. Bảo vệ chỉ cho xe tải của Công ty ra cổng đối với các xe có lệnh điều xe do Bộ phận điều xe phát hành. 

IV. ĐỐI VỚI NHÀ THẦU PHỤ:

– Phải chuyển danh sách các nhân viên của mỗi nhà thầu phụ có chữ ký của Người quản lý cho Tổ bảo vệ.

– Chỉ cho phép các nhân viên của nhà thầu phụ ra vào nếu các nhân viên đó có tên trong danh sách. 

– Các vật tư … ra cổng phải có chữ ký của Người quản lý nhà thầu phụ.

V. ĐỐI VỚI NGƯỜI XIN VIỆC:

– Tổ bảo vệ hướng dẫn cho người lao động vào Phòng Tổ chức Hành chánh làm thủ tục, không cho người lao động đi vào khu vực sản xuất, đi lại lộn xộn trong Công ty.

PHÒNG NGHIỆP VỤ

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *