Liên kết banner

Bảo vệ an ninh Tổ quốc sức mạnh của cả dân tộc

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc vững mạnh đoàn kết rất cần có sự góp sức của nhân dân. Đó là sức mạnh của cả dân tộc, sức mạnh của phong trào toàn dân, toàn Đảng cùng nhau chung tay, đoàn kết để bảo vệ nên an ninh được giữ vững.

Chủ trương của Đảng và nhà nước chúng ta cùng nhau xây dựng và phát triển tất cả các lực lượng từ cấp xã đến huyện cùng nhau tham gia vào trong các phong trào để cùng nhau toàn dân toàn Đảng bảo vệ.

Những phong trào ngày càng mạnh mẽ và sâu rộng trong từng cá nhân, đoàn thể và tổ chức để cùng nhau tham gia vào các hoạt động tạo nên sức mạnh tổng hợp. Đó là một hệ thống đoàn kết và thống nhất.

Trong đó thì công an huyện là một trong những lực lượng nồng cốt để có thể đảm đương trọng trách to lớn vừa là đơn vị chỉ huy vừa là nơi kiểm soát tình hình hoạt động. Đây cũng chính là đơn vị để phát động phong trào và vận động trong dân chúng để cùng nhau tham gia vào các hoạt động của cộng đồng.

Quan trọng hơn cả là công tác tuyên truyền để tất cả mọi người cùng nhau hiểu nắm bắt được tình hình thực tiễn để họ có thể có được ý thức tốt nhất và từ đó họ sẽ tích cực hơn trong việc tham gia vào phong trào bảo vệ tổ quốc.

Hiện nay chúng ta có nhiều cách để bảo vệ Tổ quốc trong đó có, bảo vệ an ninh phòng chống tội phạm, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ môi trường, bảo vệ phòng cháy chữa cháy,….

Những thời điểm cận tết như thế này thì các hoạt động như bảo vệ trật tự an ninh cùng nhau góp phần giữ gìn an ninh trật tự và đảm bảo sự an ninh cho người dân là rất cần thiết. Những tệ nạn xã hội, những nạn trộm cấp hay vấn đề tham gia vào những trò vui chơi không lành mạnh cần được xóa bỏ.

Hiện nay một trong những phong trào được nhiều người hưởng ứng nhất đó là học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh với tấm gương này thì rất nhiều người, rất nhiều thành viên đã thực hiện được và tham gia ngày càng tích cực hơn.

Theo tin từ dịch vụ bảo vệ 24h.

 

Tags: , , , , , ,

Bài viết liên quan